Publicacions docents

 Descarregar Pdf

Quaderns DMACS 35. Bases de datos geo-relacionales. Aplicación al diseño, implementación y consulta de un Sistema de Información de Suelos.

Martínez Casasnovas JA, 2010. Universitat de Lleida, Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl.
Depòsit Legal: L-1263-2010.

Quaderns DMACS 38. Mesura i mostreig de variables geomorfològiques.Bases de datos geo-relacionales. Aplicación al diseño, implementación y consulta de un Sistema de Información de Suelos.

Vericat D, Batalla R, 2012. RIUS - Fluvial Dynamics Research Group, UdL-CTFC-ICRA. www.fluvialdynamics.com. ISBN: 84-616-0933-6.

Quaderns DMACS 39. Metodologia per al diagnòstic hidrològic i morfosedimentari de cursos fluvials. L'example del riu Segre.

Tuset J, Vericat D, Batalla R, 2012. RIUS - Fluvial Dynamics Research Group, UdL-CTFC-ICRA. www.fluvialdynamics.com.
ISBN: 84-616-2527-7.

   Darrera modificació:

 Descarregar Pdf

Problemes resolts d'hidrologia de superfície, erosió i conservació de sòls

Poch RM, Balasch JC, 2011. Lleida: Universitat de Lleida. Col·lecció Eines, num 70. ISBN 9788484093831.

   Darrera modificació:

 Descarregar Pdf

Edafología: uso y protección de suelos

Porta J, López-Acevedo M, Poch RM, 2014. Madrid: Mundi-Prensa, 3ª ed. rev. ampl. ISBN 9788484766612.

Transcatalonia N-S. Guía de excursión de Edafología.

Boixadera J, Poch RM (Eds), 2008. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (UdL), Secció d’Avaluació de Recursos Agraris (Generalitat de Catalunya). Lleida. DL: L-716-2008, ISBN: 978-84-612-5408-8.

Sòls de La Cerdanya. Guia de camp.

Poch RM, Boixadera J (Eds), 2008. Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl (UdL), Secció d’Avaluació de Recursos Agraris (Generalitat de Catalunya). Lleida. DL: L-717-2008, ISBN: 978-84-612-5406-4.

   Darrera modificació: