Benvinguda

Informació general sobre el Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl (DQFAS)

El Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl imparteix docència en diferents centres de la Universitat de Lleida: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (ETSEAFiV), Escola Politècnica Superior (EPS), Facultat de Lletres, Facultat de Medicina i Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS)). La docència impartida està relacionada amb les àrees de coneixement d'Edafologia i Química Agrícola, Enginyeria Química, Física Aplicada, Geografia Física, Producció Vegetal, Química Analítica, Química Física, Química Orgànica i Tecnologies del Medi Ambient. La majoria dels crèdits docents s'imparteixen en els ensenyaments de grau i també participa en els ensenyaments de màster.

El departament organitza el Màster Interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües i participa en els Programes de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, Electroquímica. Ciència i TecnologiaEnginyeria i Tecnologies de la Informació, Gestió Forestal i del Medi Natural. Periòdicament també organitza cursos de formació continuada.

La recerca del departament s’estructura al voltant de diversos grups consolidats, que treballen en línies relacionades amb les àrees de coneixement anteriors. Els grups de recerca consolidats als quals pertanyen els membres del Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl són:

El departament ofereix serveis relacionats amb les seves àrees de coneixement a altres investigadors i/o a la societat en general. L'accés als Serveis Cientifotècnics de la Universitat de Lleida es fa a través de convenis de col·laboració amb els investigadors responsables del departament.