El Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl col.labora amb diversos Serveis Cientificotècnics de la Universitat de Lleida. Aquests serveis ofereixen la possibilitat de realitzar diferents determinacions analítiques de sòls, aigües, material vegetal, residus, aliments, cosmètica, metabolòmica, entre d'altres. També abarquen la creació de làmines primes de sòls i el seu anàlisi per imatge, o bé l'elaboració i/o anàlisi de mapes mitjançant sistemes d'informació geogràfica i teledetecció. Més informació sobre aquests serveis es pot trobar als següents enllaços:

A més, el professorat del departament està obert a col·laboracions amb empreses i particulars en les àrees de coneixement i les línies de recerca que desenvolupa. Per a més informació es pot contactar amb el professors del grup de recerca corresponent o bé amb la secretaria del departament.