Docència impartida pel Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl

Introducció

 Descarregar Pdf

El Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl imparteix docència en diferents centres de la Universitat de Lleida: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària Forestal i Veterinària (ETSEAFiV), Escola Politècnica Superior (EPS), Facultat de Lletres, Facultat de Medicina i Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS). La docència impartida està relacionada amb les àrees de coneixement d'Edafologia i Química Agrícola, Física Aplicada, Geografia Física, Tecnologies del Medi Ambient, Química Orgànica, Química Física, Química Analítica, Enginyeria Química, Producció Vegetal i Didàctica de les Ciències Experimentals. La majoria dels crèdits docents s'imparteixen en els ensenyaments de grau i també participa en els ensenyaments de màster, tenint a càrrec la coordinació del Màster en Gestió de Sòls i Aigües. A més, el departament també participa en diversos programes de doctorat i en programes de formació continuada de la UdL.

El Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl disposa de diferents laboratoris i instal·lacions per realitzar classes pràctiques. Al campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària el Departament disposa de laboratoris d’Edafologia i Fitotècnia, de Física, de Cartografia i de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció, de Química Orgànica, d’Anàlisi Instrumental, de Química Ambiental i de Bioquímica. Al campus de l’Escola Politècnica Superior també disposa de laboratoris de Física. En tots ells s'hi realitza docència i recerca, la qual cosa fa que l'alumnat pugui utilitzar equipaments i materials més avançats. Per complementar la formació pràctica també s'organitzen sortides de camp i visites tècniques.

   Darrera modificació: