Grups de Recerca del Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl i participació en altres grups

El Departament de Química, Física i Ciències Ambientals i del Sòl acull quatre grups de recerca relacionats amb les seves línies d'investigació. A més, alguns dels seus membres pertanyen a grups de recerca de temàtiques afins d’altres departaments de la Universitat de Lleida o d’altres Centres de Recerca. A la taula següent es detalla aquesta informació. La producció científica dels grups de recerca es pot trobar a les seves pàgines web o bé a les pàgines dels investigadors integrants. Els grups de recerca del departament són els següents:

Grup de recerca

Investigador principal (Departament)

 

PDI integrant membre del DQFAS

 

Agronomía i Medi Ambient en Sistemes Agrícoles Mediterranis

Carlos Cantero Martínez (Departament de CEFA, UdL)

M. Concepción Ramos Martín

 

Agronomia i Millora del Rendiment i Qualitat de Cultius Extensius

Gustavo Slafer (Departament de CEFA, UdL)

Maria de los Angeles Moralejo Vidal

 

Agròtica i Agricultura de Precisió (GRAP)

Alexandre Escolà Agustí (Departament de CEFA, UdL)

José A. Martínez Casasnovas

Leire Sandonis Pozo

 

 

Dinàmica Fluvial (RIUS)

Ramon J. Batalla Villanueva

Estrella del C. Carrero Carralero

Josep M. Màsich

Antoni Palau Ibars

Antoni Palau Nadal

Gemma Piqué Altés

Alvaro Tena Pagán

Damià Vericat Querol

Fanny Ville

Físicoquímica Ambiental

Josep Galceran Nogués

Encarna Companys Ferran

Àngela Dago Busquets

Calin A. David

Carol de Faria

Sílvia Galitó Expósito

Josep Lluís Garcés González

Fernando Gatius Cortiella

Ana Hernández Jiménez

Pablo Lodeiro Fernández

Lucía López Solis

Joao Macedo

Adnivia Monteiro

Ricardo Pedroza

Jaume Puy Llorens

Carlos Rey Castro

Kevin Rosales Segovia

Lauren Yabuki

Innovació en Materials i Enginyeria Molecular – Biomaterials per a Teràpies Regeneratives (IMEM-BRT)

Carlos Alemán (Departament d'Enginyeria Química, UPC)

Jordi Casanovas Salas

 

Postcollita

Neus Teixidó Espasa

(Postcollita, IRTA)

Isabel Lara Ayala

 

Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar (SDAES)

Daniel Chemisana Villegas

Francesc Castellví Sentís

Jesús M. Ceresuela Torres

Luciano Giuseppe Getano

Chrysovalantou Lamnatou

Jaime Madrid Gómez

Santiago Maestro Balaguer

Alex Moreno Bellostes

Pedro J. Pérez García

Alejandro Solans Baron

 

Sòls i Aigües

Rosa M. Poch Claret

 

Daniela Álvarez Morales

Montserrat Antúnez Pujol

J. Carles Balasch Solanes

Àngela-D. Bosch Serra

 

José R. Olarieta Alberdi

Sílvia Porras Calderó

M. Rosa Teira Esmatges

Josep M. Villar Mir

Superconducting materials and functional nanoenginereed structures

Teresa Puig Molina (Institut de Ciència de Materials de Barcelona, ICMAB-CSIC)

Miquel Carrera Vilanova

 

Sustainable Energy Machinery & Building (SEMB)

Ingrid Martorell Boada (DEIE, UdL)

 

Fernando Badia Pascual

Jérôme Barrau

 

 

Joan I. Rosell Urrutia

Montserrat Vilarrubí Porta

 

Unitat de Biotecnologia i Bioeconomia Agrària (UBBA)

Paul Christou (Departament CEFA,UdL)

Mercè Balcells Fluvià

Ramon Canela Garayoa

Marc Escribà Gelonch

Alexis Marsol Vall

Guillem Morató-Aragonés Ibañez

Mireia Oromí Farrús

Wilmar Osorio Viana

Oriol Tomàs Badell

Mohammad Amin Piltan

Antoni Rius Carrasco

Faezeh Soleimani

Gemma Villorbina Noguera

 

Projectes i contractes

El Departament desenvolupa la seva activitat investigadora mitjançant projectes de recerca competitius, aprovats en convocatòries nacionals o estrangeres, contractes amb empreses o institucions públiques i amb ajuts a la recerca. Una informació més detallada d'aquesta activitat es pot consultar al GREC.