Grup de Recerca Sòls i Aigües

 Descarregar Pdf

El Grup de Recerca Sòls i Aigües té un enfocament transversal dels elements del paisatge: sòl – aigua – aire – maneig dels sistemes agrari i forestal.

Els objectius estratègics són:

  • Determinació de la variabilitat espacio-temporal de les inundacions de la vessant mediterrània de la Península Ibèrica a partir de l’estudi de dos aspectes: les relacions entre la humitat antecedent dels sòls i la formació d’escolament superficial en cada episodi i la repercussió dels canvis d’usos del sòl en la resposta del volum dels hidrogrames i dels cabals punta de crescuda.
  • Detectar la variabilitat espacio-temporal de les característiques de les inundacions de major magnitud i de les pluges que les van ocasionar en un llarg context històric (des del segle XIV) i establir relacions amb les seves causes: clima, usos del sòl de la conca i exposició i vulnerabilitat de les poblacions.
  • Anàlisi de les relacions sòl-paisatge com a eina en cartografia de sòls, mitjançant l’estudi de sòls a camp, anàlisi de propietats i micromorfologia de sòls.
  • Estudi de paleosòls, en particular els desenvolupats sobre sediments eòlics i fluvials a la vall de l’Ebre per conèixer l’evolució dels sòls durant el quaternari i la relació amb paleoambients; com a eina per preveure l’impacte del canvi climàtic en les propietats dels sòls.
  • Efectes del treball i maneig del sòl actual (particularment la fertilització amb residus ramaders i el reg) en la qualitat física i química del sòl i les implicacions en les emissions de gasos d’efecte hivernacle, en diferents sistemes agraris de Catalunya.
   Darrera modificació:

Àngela-Dolores Bosch Serra (TU) (coordinadora, angela.bosch@macs.udl.cat)

Rosa M Poch Claret (CU)
Josep M Villar Mir (CU)

J Carles Balasch Solanes (TU)
José Ramón Olarieta Alberdi (TU)
M Rosa Teira Esmatges (TU)
Miguel Pascual Roca (TU)


M Rosa Yagüe Carrasco (IPostdoctoral)
Francesc Domingo Olivé (IRTA)

Víctor Altes Gaspar

Daniela Alvarez MoralesMontserrat Antúnez Pujol (Tècnic Superior Laboratori)

Sílvia Porras Calderó (Personal Tècnic Suport Recerca)

Per consultar les publicacions del grup de recerca es pot accedir a http://webgrec.udl.cat/cgi-bin/3DADREC/crcx1.cgi i fer una consulta per "Resum per grup de recerca", filtrar per col·lectiu buscant "SÒLS I AGÜES" i fer la consulta.