Promoció del Prof. Damià Vericat Querol a Catedràtic de Universitat Laboral de l'àrea de Geografia Física

Descarregar Pdf

El divendres 22 de Juliol de 2022 va tenir lloc la segona fase del concurs a Catedràtic d'Universitat Laboral de l'àrea de Geografia Física de la Universitat de Lleida, a la que va optar el Prof. Agregat Serra Húnter Dr. Damià Vericat Querol, del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl. L'acte va tenir lloc a la Sala de Graus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària. El prof. Damià Vericat, que és membre del Grup de Recerca en Dinàmica Fluvial de la Universitat de Lleida (RIUS), va presentar el projecte de recerca titulat "Morpho-sedimentary dynamics in fluvial systems: stressors, processes and management". La finalitat d'aquest projecte és continuar amb la recerca sobre dinàmica fluvial que el grup RIUS ve desenvolupant des de fa 25 anys. Concretament, el Dr. Vericat va presentar els objectius del projecte, que s'articulen en 4 eixos: 1) Examinar els canvis en la connectivitat dels sediments associats a les alteracions del paisatge induïdes per l'home; 2) Avaluar els canvis morfològics a llarg termini dels rius: trajectòries, causes i conseqüències; 3) Estudiar la transferència de sediments a través del les lleres dels rius: el paper dels estressors naturals i humans; i 4) Avaluar el paper de les pertorbacions induïdes per l'home en el flux, el transport de sediments, la morfologia dels canals i els mesohàbitats: magnitud, significació i recuperació. En la seva presentació, el Dr. Vericat també va destacar que el projecte de recerca està fonamentat en tres tipus d'accions principals: investigació per a la generació de nou coneixement sobre la base de les investigacions prèvies realitzades, la formació d'estudiants dels diversos nivells i, en particular, de doctorants a través de la realització de tesis doctorals, i la transferència de resultats a la societat. La comissió de selecció, formada pels catedràtics d'universitat Dr. Adolfo Calvo Cases (Univ. València), Dra. Pilar Alonso Logroño (Univ. Lleida), Dra. Sussane C. Schanbel (Univ. Extramadura), Dr. Xavier Úbeda Cartañá (Univ. Barcelona) i Dr. José A. Martínez Casasnovas (Univ. Lleida), van valorar molt positivament tant el currículum vitae del candidat com el projecte docent i de recerca, proposant el seu nomenament com a Catedràtic d'Universitat Laboral.