Informació de l'esdeveniment
Inici:

El Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl està actualment integrat per 54 membres, distribuïts en les següents categories:

  Personal Docent i Investigador 38
  Catedràtics d'Universitat 6
  Catedràtic 1
  Titulars d'Universitat 12
  Titulars d'Escola Universitària 2
  Agregat Interí 1
  Investigador Ramón y Cajal 1
  Professorat Associat 13
  Investigador Postdoctoral 2
     
  Personal Acadèmic en Formació 15
     
  Personal d'Administració i Serveis 5
  Tècnic d'Investigació 1
  Tècnics de laboratori 3
  Administrativa 1
     
  Personal de Serveis Científicotècnics 1

 

 

Agenda