Lectura de Tesi Doctoral de José Manuel Plata Moreno

Loess in the Eastern Ebro Valley: source areas and red soil genesis

Download Pdf


Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Directors: Dra. Rosa M. Poch i Claret i Dr. Carles Balasch Solanes

 

Tribunal:

Dra. Maria Àngels Canals Sabaté (presidenta)

Dr. José Antonio Martínez Casasnovas (secretari)

Dra. Glòria Furdada Bellavista (vocal)