Relleu a la direcció del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Descarregar Pdf
RBDC
Nou equip directiu del DMACS: Ramon J. Batalla i Daniel Chemisana

Amb data 1 de març de 2022 s'ha produït el relleu a la direcció del departament de Medi Ambienti i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida. El nou director és el prof. Dr. Ramon J. Batalla Villanueva (http://www.macs.udl.cat/ca/personal/pdi/rbatalla/), catedràtic d'universitat de l'àrea de Geografia Física. El Dr. Ramon J. Batalla és responsable del Grup de Recerca RIUS (http://www.fluvialdynamics.com/), dedicat a l'anàlisi de la dinàmica geomorfològica i les interaccions bio-físiques a les lleres dels rius. L'equip de direcció es completa amb el prof. Dr. Daniel Chemisana Villegas (http://www.macs.udl.cat/ca/personal/pdi/dchemisana/), catedràtic agregat de l'àrea de Física Aplicada i membre del grup de recerca de Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar (SDAES) (http://www.apse.udl.cat/). El nou equip de direcció pren el relleu al format pels professors José Antonio Martínez Casasnovas i Damìà Vericat Querol, que han estat al càrrec del departament durant un període de 6 anys (2016-2022).